Logowanie odbywa się przy użyciu komendy ssh nazwa_użytkownika@users.v-lo.krakow.pl lub dowolnego klienta obsługującego protokół SSH. Obowiązujące kodowanie znaków to UTF-8 (na większości systemów linuksowych jest domyślne, w PuTTY od wersji 0.63).

W trakcie łączenia się obowiązkowo zweryfikuj, czy serwer przedstawił jeden z poniższych kluczy: